Tag

อ่านออกเสียง

24
Mar
2018
0

การเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย พร้อมคำอ่าน

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นส่วนสำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเลยนะครับ นั้นคือ ” เรื่องของสระภาษาอังกฤษ ” ซึ่งถ้าหากเราไม่รู้หรือไม่แน่นในเรื่องของสระภาษาอังกฤษแล้วอาจจะทำให้การเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษของเรานั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับ ในหลายๆเรื่องที่เราใช้สระภาษาอังกฤษกันอยู่บ่อยๆ เท่าที่เห็นชัดน่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงคำอ่านในภาษาอังกฤษ หรือปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเจอกันบ่อยๆ นั้นเช่นเราจำคำอ่านของศัพท์อังกฤษคำนั้นๆ ได้แต่เรานั้นไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของคำศัพท์หรือเขียนผิดกันบ้าง เห็นไหมครับว่าสระภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหน
20
Mar
2018
0

ขอให้พูดซ้ำ หรือให้พูดช้าๆ กรณีที่เราฟังไม่ทัน ไม่เข้าใจ ในภาษาอังกฤษ

หากใครเคยเจอชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษเร็ว หรือฟังสำเนียงเขาไม่เข้าใจ และอยากขอร้องให้เขาพูดซ้ำ หรือให้พูดช้าๆ หรือขอให้เขาสะดให้ฟัง (ขอร้องแบบสุภาพ) ในภาษาอังกฤษควรจะใช้ประโยคแบบไหนดี ? ที่ฟังแล้วสุภาพ รายการ Hello English! ตอน พูดอีกที พูดอีกที ได้หรือเปล่า (Useful phrases for thais learning)
25
May
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ 3 คน – สมศรีไปหาหมอที่โรงพยาบาล

บทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปหาหมอ ในบทสนทนาประกอบด้วย 3 คน คือ ผู้ป่วย(สมศรี), พยาบาล, หมอ ซึ่งบทสนทนานี้เกิดที่โรงพยาบาล ลองฟังและนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ Somsri : / ดิฉันพึ่งมาโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก อยากขอทำบัตรคนไข้ใหม่ค่ะ
23
May
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดแมลงและสัตว์ใกล้ตัว

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งอยู่ในหมวดแมลงและสัตว์ใกล้ตัว พร้อมคำอ่านออกเสียง มีดังนี้ คำศัพท์ : (แอ็นท) | คำแปล : มด,ปลวก
23
May
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดธรรมชาติ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งอยู่ในหมวดธรรมชาติ พร้อมคำอ่านออกเสียง มีดังนี้ คำศัพท์ : (เน-เชอะ) | คำแปล : ธรรมชาติ,ธรรมดา,สันดาน
23
May
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดสถานที่

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งอยู่ในหมวดสถานที่ (ตอนท่องจำอย่าลืมนึกถึงสถานที่นั้นๆตามไปด้วยครับ จะช่วยให้จำคำศัพท์ได้แม่นยิ่งขึ้น) พร้อมคำอ่านออกเสียง มีดังนี้ คำศัพท์ : (ซู) | คำแปล : สวนสัตว์
18
May
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดศาสนา

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อยู่ในหมวดศาสนา พร้อมคำอ่านออกเสียง มีดังนี้ คำศัพท์ : (รีลิจ-อัน) | คำแปล : ศาสนา
18
May
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดความเจ็บป่วย

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อยู่ในหมวดความเจ็บป่วย พร้อมคำอ่านออกเสียง มีดังนี้ คำศัพท์ : (อิล) | คำแปล : ป่วย,ไม่สบาย,โรคร้าย
16
May
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดกลิ่นและรสชาติ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อยู่ในหมวดกลิ่นและรสชาติ พร้อมคำอ่านออกเสียง มีดังนี้ คำศัพท์ : (ฮ็อท) | คำแปล : ร้อน,เผ็ดร้อน
1 2 3 5