Month

August 2017

25
Aug
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ การใช้ advice กับ advise

อ่านว่า /ədˈvīs/ หรือ แอ็ดไวซ์ เสียงพยางค์ที่ 2 จะไม่ยาวมากนัก คำนี้เป็นคำนามนับไม่ได้ แปลว่าคำแนะนำ เช่น Let me give you a piece of advice. ให้ฉันแนะนำเธอสักอย่างหนึ่งนะ