Day

March 24, 2018

24
Mar
2018
0

การเทียบสระภาษาอังกฤษกับภาษาไทย พร้อมคำอ่าน

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นส่วนสำคัญมากๆ ส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษเลยนะครับ นั้นคือ ” เรื่องของสระภาษาอังกฤษ ” ซึ่งถ้าหากเราไม่รู้หรือไม่แน่นในเรื่องของสระภาษาอังกฤษแล้วอาจจะทำให้การเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษของเรานั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับ ในหลายๆเรื่องที่เราใช้สระภาษาอังกฤษกันอยู่บ่อยๆ เท่าที่เห็นชัดน่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงคำอ่านในภาษาอังกฤษ หรือปัญหาส่วนใหญ่ที่เรามักจะพบเจอกันบ่อยๆ นั้นเช่นเราจำคำอ่านของศัพท์อังกฤษคำนั้นๆ ได้แต่เรานั้นไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของคำศัพท์หรือเขียนผิดกันบ้าง เห็นไหมครับว่าสระภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากขนาดไหน