Day

April 22, 2018

22
Apr
2018
1

ประโยคต่างๆที่ใช้ในการขอบคุณ ภาษาอังกฤษ (Thank You)

คำว่า ” ขอบคุณ ” ในภาษาอังกฤษนั้นมีรูปแบบการเขียนที่เรานั้นสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนในเรื่องของการนำไปใช้นั้นส่วนใหญ่จะเวลาที่ใครทำอะไรให้เรา ซาบซึ้งใจ จนอยากจะกล่าวคำขอบคุณให้ผู้รับรู้สึกถึงว่า เราเนี่ยแสนจะซึ้งในน้ำใจของเค้าซะจริง ๆ แต่อยากจะ Speak English ให้มันเก๋ไก๋ ฟังแล้วดูเพราะจับใจ เพราะแค่คำว่า Thank you คงยังไม่พอ เอาล่ะ มาดูการใช้คำขอบคุณภาษาอังกฤษประโยคต่าง ๆ...
Read More