Tag

การขออนุญาต

12
Jan
2017
2

การขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ในภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่นักเรียนต้องการเข้าห้องน้ำ ซึ่งครูกำลังสอนอยู่ ดังนั้นเราต้องยกมือแล้วขออนุญาตเข้าห้องน้ำ สามารถนำตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ครับ ซึ่งจะเป็นการสนทนาระหว่าง นักเรียนที่ชื่อสมปอง (Sompong) กับ คุณครู Sompong : / ขออนุญาตไปห้องน้ำครับ?
12
Jan
2017
0

การขออนุญาตเข้าห้องเรียน ในภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่เราเข้าเรียนสาย ต้องการขออนุญาตคุณครูเข้าห้องเรียน สามารถนำตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ครับ ซึ่งจะเป็นการสนทนาระหว่าง นักเรียนที่ชื่อสมปอง (Sompong) กับ คุณครู ในเหตุการณ์นี้สมปองมาโรงเรียนสาย ทำให้เข้าห้องเรียนไม่ทัน คุณครูได้เริ่มสอนแล้ว ก่อนเข้าห้องเรียนสมปองจึงต้องขออนุญาตคุณครูก่อน