6
Jul
2017
0
สำนวนภาษาอังกฤษ to pull an all-nighter

สำนวนภาษาอังกฤษ to pull an all-nighter

to pull an all-nighter เป็นสำนวน แปลว่าทำงานหรืออ่านหนังสือข้ามคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ ฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อย ลองจินตนาการนะคะว่า an all-nighter เป็นคำนาม แปลว่าอาการอยู่ข้ามคืน แล้วเราสามารถดึง (pull) ให้มันออกมาได้ ดึงนี่แสดงถึงกำลังที่ต้องใช้ ต้องใช้พลังนะถึงจะทำให้เกิดขึ้นได้ เหมือนต้องใช้แรงกายแรงใจ ในการก่อให้เกิดการทำงานหนักการอ่านหนังสือข้ามคืนค่ะ ไม่งั้นใครมันจะไปอยากอยู่เนอะ ก็อยากนอนทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะ

ความจริงการไม่นอนแบบนี้ ตอนเจ้าของเพจเรียนป.ตรีนี่ทำบ่อยจนชินเลยนะคะ แต่พออายุพ้นเลขสามแล้วทำไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าทำแล้วจะเอ๋อไปเลยอีกหนึ่งวัน แป๊กเลยทีเดียว

ตัวอย่าง

I have to pull an all-nighter tonight. I’ve got an exam tomorrow. / คืนนี้ฉันต้องอยู่ทั้งคืน พรุ่งนี้ฉันมีสอบ

 


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร

Leave a Reply