16
Apr
2018
0
เขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง ?

เขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง ?

อีกเรื่องหนึ่งที่เรานั้นได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนั้นคือเรื่องของการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษนั้นเองครับ ซึ่งในหลายๆครั้งที่เราจะต้องเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษเช่น เขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษเพื่อส่งสินค้าหรือจดหมายต่างๆ หรือแม้แต่กระทั่งการเขียนใบสมัครงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในเรื่องของการเขียนที่อยู่อย่างถูกต้องนั้นคือเราสามารถสื่อสารให้ทั้งผู้รับและผู้ส่งนั้นสื่อสารกันอย่างเข้าใจและถูกต้อง

ก่อนหน้านี้ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษอย่างคำว่าอำเภอก็เขียนเป็น Amphoe ถ้าเขียนแบบนี้คนไทยก็พอจะเข้าใจอยู่นะครับ แต่ทว่าถ้าคนต่างประเทศหรือคนอังกฤษอ่านนี้เหมือนหลงทางเข้าป่าอะเมซอนกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาศึกษาการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้อย่างเป็นสากลตามหลักของกระทรวงการต่างประเทศกันดีกว่า ก่อนอื่นนั้นก็ต้องเริ่มที่คำศัพท์ที่เราจะใช้เขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนะครับ

บ้านเลขที่ : House No.
หมู่ที่ :  Village No.
ตรอก/ซอย : Lane / Alley
ถนน : Road
ตำบล / แขวง : Sub-district / Sub-area
อำเภอ / เขต :  District / Area
จังหวัด  : Province

หลักจากที่เรานั้นได้เรียนรู้คำศัพท์ที่จะใช้ในการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้เห็นภาพมากขึ้นนั้นเรามาดูตัวอย่างของการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องกันนะครับ

เขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้อง ?

ตัวอย่างที่อยู่ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
House No.39, Village No.3, Nhong Khwai sub-district, Hang Dong district, Chiang Mai province

ศูนย์สุขภาพศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, CMU, No.110/392, Inthavaroros Road, Sriphum sub-district, Mueang Chiang Mai district, Chiang Mai province

ตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างด้านบนนั้นเพื่อนๆ จะเห็นว่าเรานั้นจะนำคำศัพท์มารวมกับชื่อของจังหวัดหรืออำเภอ(ชื่ออำเภอภาษาอังกฤษ)โดยการนำชื่อไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับ เช่น Chiang Mai province เป็นต้น เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษน่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ


ขอขอบคุณ บทความจาก engfocus.com

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร

Leave a Reply