25
Aug
2017
0
ภาษาอังกฤษวันละคำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ การใช้ advice กับ advise

advice อ่านว่า /ədˈvīs/ หรือ แอ็ดไวซ์ เสียงพยางค์ที่ 2 จะไม่ยาวมากนัก คำนี้เป็นคำนามนับไม่ได้ แปลว่าคำแนะนำ เช่น Let me give you a piece of advice. ให้ฉันแนะนำเธอสักอย่างหนึ่งนะ

คำนี้คนมักจะผิดอยู่สองอย่าง คือเรื่องการออกเสียง จะไปสับสนกับคำว่า advise ซึ่งเสียงพยางค์หลังจะยาวกว่าและออกเสียงต่างกัน ลองหาการออกเสียงฟังในกูเกิ้ลดูนะคะ อีกจุดหนึ่งที่มักใช้ผิดคือไปใช้เหมือนมันเป็นคำนามนับได้ คือนึกว่ารูปพหูพจน์ของมันคือ advices ซึ่งแบบนี้ ผิดนะคะ ไม่มีการใช้แบบนี้ค่ะ ถ้าจะบอกว่าคำแนะนำหลายๆอย่าง ก็ใช้ pieces of advice ได้ค่ะ

advise อ่านว่า /ədˈvīz/ หรือ แอ็ดวายซ์ เสียงพยางค์ที่ 2 จะยาวและจบด้วยเสียงตัว z นะคะ ไม่ใช่ตัว s คำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าให้คำแนะนำค่ะ เช่น I advise you to leave the place immediately. ฉันขอแนะนำให้คุณออกไปจากสถานที่แห่งนั้นทันที

adviser และ advisor แปลว่าที่ปรึกษา สะกดได้ทั้งสองแบบนะคะ การสะกดแบบ adviser จะพบบ่อยกว่า **ยกเว้น** ในตำแหน่งอย่างเป็นทางการของบางอาชีพ ใน American หรือ Canadian English จะใช้ advisor เช่น academic advisor อาจารย์ที่ปรึกษา อันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีๆไปว่าเขาใช้กันอย่างไร บางตำแหน่งเป็นทางการมากเราจะไปเปลี่ยนตัวสะกดของเขาไม่ได้นะคะ ก็ต้องดูว่าเขาใช้ adviser หรือ advisor ค่ะ


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร

Leave a Reply