12
Jan
2017
0
การขอให้หลีกทาง ในภาษาอังกฤษ

การขอให้หลีกทางหน่อย ในภาษาอังกฤษ

รวมประโยคที่ใช้ขอทางในกรณีที่มีคนขวางทางเดินอยู่ ช่วยหลีกทางให้หน่อย / ขอทางหน่อย / เขยิบหน่อย ชอบประโยคไหนก็เลือกไปใช้กันได้ครับ

Excuse me. (นิยมใช้แบบนี้กันครับ นึกอะไรไม่ออกก็ใช้ประโยคนี้ได้เลย สั้นดีจำง่าย อิอิ)

Could I get through?

Could I pass?

Excuse me, would you let me pass?

Excuse me, may I get through.

Excuse me, could I get past?

Excuse me, could you let me through?

Make way, please. (ออกแนวสั่งให้ทำ ไม่ค่อยสุภาพครับ)

Please Excuse me for the way to go outside. (ช่วยหลีกทางให้ฉันออกไปหน่อย)

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำว่า clock | watch | timepiece ต่างกันอย่างไร?
ประโยคภาษาอังกฤษ
ประโยคภาษาอังกฤษตอบกลับ(ผู้ฟังที่ดี)เวลามีคนมาระบายความทุกข์

Leave a Reply