20
Jul
2017
0
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการชักชวนเพื่อน มีใคร... ?

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการชักชวนเพื่อน มีใคร… ไหม ?

รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการชักชวนเพื่อน (ภาษาพูด แบบไม่เป็นทางการ) ถามเพื่อนว่า มีใคร… ไหม? :
7-11 anyone? / มีใครอยากไป 7 ไหม

Pizza anyone? / มีใครจะกินพิซซ่าไหม

Karaoke anyone? / มีใครสนใจจะไปเกะไหม

Yoga anyone? / มีใครอยากไปเล่นโยคะกันไหม

การถามคำถามสั้นๆ ในลักษณะนี้ ใช้ (noun / gerund) + anyone? เป็นการชวน โดยการแปลต้องแปลเองว่าชวนไปทำอะไรกับ noun / gerund นั้นๆค่ะ

มันย่อมาจาก ประมาณนี้ ซึ่งความหมายต้องอนุมานเองจากบริบทค่ะ
Does anyone want to go to 7-11?

Does anyone want to have some pizza?

Does anyone want to go sing karaoke?

Does anyone want to go to a yoga class?

สามารถจำไว้พูดได้เรื่อยๆ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะค่ะ ^^


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
คำที่มักอ่านผิด
prelude , determine , undermine อ่านว่าอะไรกันแน่ ?
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษวันละคำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ การใช้ advice กับ advise

Leave a Reply