5
Feb
2017
0
บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ถามทุกข์สุข สุขภาพ

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ถามทุกข์สุข สุขภาพ

หลังจากที่ได้ทักทายกันแล้ว ก็ต้องแสดงความสนใจคู่สนทนาของเราโดยการไถ่ถามทุกข์สุข ถามสุขภาพของเขาบ้าง ด้วยการถามว่า How are you? (คุณสบายดีหรือ?)

เมื่อถูกถามด้วยประโยคนี้ ถ้าสบายดีให้ตอบว่า Fine, thank you. (สบายดี ขอบคุณ) และด้วยมารยาทที่ดี เมื่อเขาถามเราแล้วก็ควรถามตอบไปบ้างด้วยคำว่า And you? (แล้วคุณล่ะ สบายดีหรือเปล่า?) เขาก็จะตอบเช่นเดียวกับเรา

แต่..ถ้าเราไม่สบายให้ตอบไปตามอาการที่เราเป็น เช่น ป่วย เป็นไข้ ปวดท้อง ปวดศรีษะ เป็นไข้หวัด ฯลฯ แล้วตามด้วยคำว่า thank you. เช่น I’ve got a cold, thank you. (ฉันเป็นหวัดนิดหน่อย ขอบคุณ)

ตัวอย่างบทสนทนาระหว่าง Somrak กับ Somsri ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมาพบกัน

Somrak : Hey ! Somsri. (สวัสดีสมศรี)

Somsri : Hi, Somrak. How are you? (สวัสดีสมรัก สบายดีหรือ)

Somrak : Fine, thank you. And you? (สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณละ)

Somsri : Fine, thank you. (สบายดี ขอบคุณ)

หรือในสถานการณ์ที่ Somsri ปวดศรีษะ

Somrak : Hey ! Somsri. (สวัสดีสมศรี)

Somsri : Hi, Somrak. How are you? (สวัสดีสมรัก สบายดีหรือ)

Somrak : Fine, thank you. And you? (สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณละ)

Somsri : I’ve a headache, thank you. (ปวดศรีษะนิดหน่อย ขอบคุณ)

หมายเหตุ : นอกจากนี้ยังมีประโยคอีกมากมาย ที่นำมาใช้ในการถามทุกข์สุขกันได้ นี่เป็นเพียงบางส่วนในสถานการณ์จริงเท่านั้น ถ้าสามารถศึกษาให้หลากหลายมากเท่าไรยิ่งดี

You may also like

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ว่าด้วยคำว่า fine
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ : การใช้ fun / funny / amused
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ : การใช้ fun / funny / amused

Leave a Reply