Tag

เรียนภาษาอังกฤษ

6
Jul
2017
0

มุขหวานๆ ประโยคหวานๆในภาษาอังกฤษ

” Someday I’d like you to be my emergency contact person. / สักวันหนึ่ง ฉันอยากให้เธอเป็นผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินของฉัน ” ประโยคนี้น่ารักและหวานมากๆค่ะ มาค่ะ จะอธิบายให้ฟัง <3
6
Jul
2017
0

คำว่าเล่นในภาษาไทย กับในภาษาอังกฤษ

เล่นเฟสบุ๊ค ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ play facebook ไหมคะ ผิดนะ ในภาษาอังกฤษไม่มีการ “เล่นเฟสบุ๊ค” ค่ะ ก็จะใช้ตรงๆไปเลยว่า I’m facebooking. คำว่า facebook มันยิ่งใหญ่ไปแล้ว มันกลายเป็นคำกริยา (facebook/facebooking/facebooked) ไปแล้วค่ะ เหมือนคำว่า google (google/googling/googled) หรือ...
Read More
6
Jul
2017
0

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิเสธไม่รับของ

เวลาที่ใครให้ของอะไรเรา และเราไม่ต้องการรับ เราสามารถตอบได้สั้นๆ ง่ายๆว่า No, thank you. นะคะ ไม่ต้องคิดมากค่ะ พูดตรงๆเลยดีกว่ารับอย่างไม่เต็มใจแล้วเข้าใจผิดในระยะยาวนะ
6
Jul
2017
0

luggage กับ baggage ต่างกันอย่างไร ?

✿ luggage (ลักเกจ) vs. baggage (แบกเกจ) ✿ แปลว่ากระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่สัมภาระทั้งคู่ เป็นนามนับไม่ได้ทั้งคู่ ใช้ได้ในทั้ง British English และ American English ทั้งคู่ แต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
6
Jul
2017
0

male กับ masculine ต่างกันอย่างไร ?

male กับ masculine ต่างกันนะคะ male อ่านว่า เมล (ลากเสียงยาวๆหน่อยนะคะ ไม่ใช่สั้นเหมือน bell) เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึงเพศชาย คือมันมีความหมายทางพันธุกรรมอยู่ ว่าเพศชายจะมีลูกไม่ได้ และต้องมีโครโมโซมอย่างไร เช่นมนุษย์ผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น X และ Y ส่วนมนุษย์ผู้หญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น X สองตัว...
Read More
6
Jul
2017
0

สำนวนภาษาอังกฤษ to pull an all-nighter

to pull an all-nighter เป็นสำนวน แปลว่าทำงานหรืออ่านหนังสือข้ามคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ ฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อย ลองจินตนาการนะคะว่า an all-nighter เป็นคำนาม แปลว่าอาการอยู่ข้ามคืน แล้วเราสามารถดึง (pull) ให้มันออกมาได้ ดึงนี่แสดงถึงกำลังที่ต้องใช้ ต้องใช้พลังนะถึงจะทำให้เกิดขึ้นได้ เหมือนต้องใช้แรงกายแรงใจ ในการก่อให้เกิดการทำงานหนักการอ่านหนังสือข้ามคืนค่ะ ไม่งั้นใครมันจะไปอยากอยู่เนอะ ก็อยากนอนทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะ
4
Jul
2017
0

สำนวน Eat that frog ของฝรั่ง

ฝรั่งเขาว่า Eat that frog ตอนเช้าๆ เราควรกินกบ ถ้าเราต้องฝืนใจกินกบเป็นๆวันนี้ ขอให้ฝืนกินมันให้เสร็จๆไปแต่เช้าเสียดีกว่า เพราะกินเสร็จแล้ว เราจะรู้ว่า สิ่งที่แย่ที่สุดของวันได้ผ่านไปแล้ว และหลังจากนี้ ที่เหลือของวันจะง่ายขึ้น