Tag

ภาษาอังกฤษ

23
Feb
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีคนโทรมาผิดเบอร์

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ ในกรณีที่มีคนโทรมาผิดเบอร์ ว่าเราควรบอกเขายังไง? ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ ประโยค : คำแปล : ขอโทษนะครับ ที่นี่บ้านสมปอง ไม่ใช่ร้านอาหารเอ็มเค
12
Feb
2017
1

ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการถามเส้นทางที่เราต้องการไป

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอนำเสนอเกียวกับ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามเส้นทางที่เราต้องการจะไป ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ ประโยค : คำแปล : ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม ไปที่หาดป่าตองได้อย่างไร?
10
Feb
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ การถามทางและบอกทาง แบบง่ายๆได้ใจความ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ขอนำเสนอตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในการถามทางและบอกทาง ในตัวอย่างเป็นสถานการณ์ที่สมศรีหลงทาง จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อาศัยอยู่แถวนั้น(ชื่อนายโดนัลด์) ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ
5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล วันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ มีดังนี้ : การผิดรูป : รอยฟกช้ำ
4
Feb
2017
0

ชื่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาล ขอแนำเสนอเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษและคำย่อ อักษรของแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล (พร้อมคำอ่านออกเสี่ยง และคำแปลในภาษาไทย) ที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้ OPD ย่อมาจาก : แผนกผู้ป่วยนอก IPD ย่อมาจาก : แผนกรักษาผู้ป่วยใน
16
Jan
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ – เจอกับเพื่อนเก่าโดยบังเอิญ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ บทนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ สมปอง เจอกับเพื่อนเก่าที่ชื่อ สมใจ โดยบังเอิญ ลองนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับ Sompong : / หวัดดีสมใจ นั้นคุณใช่ไหม?
10
Jan
2017
0

คำสันธาน (conjunction) ในภาษาอังกฤษ และตัวอย่างการใช้งาน

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสันธานในภาษาอังกฤษ คำสันธาน( conjunction ) คือ คำหรือกลุ่มคำที่ใช้เชื่อมคำหรือกลุ่มคำชนิดเดียวกัน เช่น เชื่อมคำนามกับคำนาม คำกริยากับคำกริยา วลีกับวลี อนุประโยคกับประโยคและเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความคล้อยตาม ความขัดแย้งเหตุผล เป็นต้น
9
Jan
2017
0

ประโยคคำถามประเภท Yes / No ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในการถามคำถาม ที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No (ใช่หรือไม่ใช่) ซึ่งมักพบได้บ่อยและมีประโยชน์มากในการสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1.ขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to be ( is, am, are)
8
Jan
2017
0

การขอเลื่อน และขอเปลี่ยนเวลาการนัดหมายในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายครับ เมื่อเราได้นัดหมายหรือตกลงวันเวลากันไว้แล้ว แต่มีเหตุจำเป็นทำให้เราไม่สามารถไปตามที่นัดไว้ได้ ดังนั้นเราต้องขอเลื่อนนัด หรือเปลี่ยนเวลานัด ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยคตามด้านล่างนี้ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ