Tag

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

12
Jan
2017
0

การขออนุญาตเข้าห้องเรียน ในภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่เราเข้าเรียนสาย ต้องการขออนุญาตคุณครูเข้าห้องเรียน สามารถนำตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ครับ ซึ่งจะเป็นการสนทนาระหว่าง นักเรียนที่ชื่อสมปอง (Sompong) กับ คุณครู ในเหตุการณ์นี้สมปองมาโรงเรียนสาย ทำให้เข้าห้องเรียนไม่ทัน คุณครูได้เริ่มสอนแล้ว ก่อนเข้าห้องเรียนสมปองจึงต้องขออนุญาตคุณครูก่อน
11
Jan
2017
0

การถามเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอนำเสนอประโยคบทสนทนาที่ใช้ในการถามเส้นทางรถโดยสารประจำทาง ในกรณีที่เราไม่ทราบเส้นทางก็สามารถที่จะสอบถามเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เดินผ่านไปมาได้ ซึ่งเป็นประโยคง่ายๆ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ
11
Jan
2017
0

บทสนทนาบนรถประจำทาง ผู้โดยสารกับกระเป๋ารถเมล์

ในกรณีที่ขึ้นรถประจำทาง เราจะต้องสนทนากับกระเป๋ารถเมล์ กระเป๋ารถเมล์จะเดินมาหาเราและทางถามเกี่บงกับค่าโดยสาร ถ้าเราสงสัยเกี่ยวกับราคาค่าโดยสารก็สามารถที่จะสอบถามได้ ลองศึกษาจากบทสนทนาภาษาอังกฤษด้านล่างนี้ดูครับ เข้าใจได้ไม่ยาก Ticket girl : / ค่าโดยสารจ้า ค่าโดยสาร
11
Jan
2017
0

บทสนทนาระหว่างพ่อกับลูก ขณะนั่งรถไปโรงเรียนโดยรถยนส่วนตัว

หลังจากตื่นนอนและเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสนทนาระหว่างเดินทางจะเป็นการสนทนาระหว่างชาลีกับคุณพ่อบนรถยนต์ส่วนตัว เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆ เข้าใจได้ไม่ยาก ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูครับ Dad : / เริ่มเข้าเรียนกี่โมง?
10
Jan
2017
0

ประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประกอบ

ในภาษาไทยประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า “ไม่” อยู่ในประโยค ส่วนประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษนั้นจะมีคำว่า ” Not ” อยู่ในประโยค รูปแบบประโยคจะเป็น ดังนี้ ประธาน (Subject) + กริยาช่วย (Verb to be ) + not + กริยาส่วนอื่น...
Read More
10
Jan
2017
0

คำสันธาน (conjunction) ในภาษาอังกฤษ และตัวอย่างการใช้งาน

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำสันธานในภาษาอังกฤษ คำสันธาน( conjunction ) คือ คำหรือกลุ่มคำที่ใช้เชื่อมคำหรือกลุ่มคำชนิดเดียวกัน เช่น เชื่อมคำนามกับคำนาม คำกริยากับคำกริยา วลีกับวลี อนุประโยคกับประโยคและเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงความคล้อยตาม ความขัดแย้งเหตุผล เป็นต้น
9
Jan
2017
0

การใช้ do , does ในภาษาอังกฤษ

Do และ Does มีหลักการใช้คือ ถ้าเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาแท้ในประโยค จะมีความหายว่า ” ทำ ” ต้องแยกใช้ไปตามประธานของประโยคให้ถูก ดังต่อไปนี้ ประธานเอกพจน์ He,She,it ใช้ Does ตัวอย่าง เช่น
9
Jan
2017
0

ประโยคคำถามประเภท Yes / No ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในการถามคำถาม ที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No (ใช่หรือไม่ใช่) ซึ่งมักพบได้บ่อยและมีประโยชน์มากในการสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1.ขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to be ( is, am, are)
8
Jan
2017
0

การขอเลื่อน และขอเปลี่ยนเวลาการนัดหมายในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายครับ เมื่อเราได้นัดหมายหรือตกลงวันเวลากันไว้แล้ว แต่มีเหตุจำเป็นทำให้เราไม่สามารถไปตามที่นัดไว้ได้ ดังนั้นเราต้องขอเลื่อนนัด หรือเปลี่ยนเวลานัด ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยคตามด้านล่างนี้ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ
8
Jan
2017
0

การขอนัดหมาย และการตอบรับในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการนัดหมาย และการตอบรับการนัดหมายในภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่านและคำแปล) ซึ่งเป็นบทสนทนาที่เราพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ลองนำไปประยุกต์ใชักันดูนะครับ