Tag

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล วันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ มีดังนี้ : การผิดรูป : รอยฟกช้ำ
5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – คำย่อในการรักษาโรค

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง อักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการรักษาโรค มีดังนี้ I&D ย่อมาจาก : การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล Explore lap. ย่อมาจาก : การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง
5
Feb
2017
0

อักษรย่อ คำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล

รวมอักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บันทึกทั่วๆไปในโรงพยาบาล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ทำข้อสอบแข่งขันในตำแหน่งงานต่างๆของโรงพยาบาลได้ครับ ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูครับ CC ย่อมาจาก : ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล PI ย่อมาจาก : ประวัติปัจจุบัน
5
Feb
2017
0

ชื่อโรคต่างๆในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ในวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาลบาล เป็นชื่อโรคต่างๆในภาษาอังกฤษ ที่มักพบบ่อยโดยแบ่งตามแผนกในโรงพยาบาล ได้ดังนี้ PEDIATRICS ( แผนกกุมารเวชกรรม ) : โรคอีสุกอีใส : โรคหัด
4
Feb
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล พร้อมคำอ่านออกเสียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ : โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจิตเวช : โรงพยาบาลสำหรับคนท้อง
27
Jan
2017
0

การพูดทักทายในภาษาอังกฤษ

คำพูดทักทายเมื่อแรกพบในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายคำ ทั้งนี้การเลือกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ช่วงเวลา และความสนิทสนมของคู่สนทนา กล่าวคือ
7
Jan
2017
0

ตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ – แผนกแม่บ้าน (House-Keeping)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการงานและอาชีพวันนี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ – แผนกแม่บ้าน ( หรือ ) พร้อมคำอ่านและคำแปล ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆดังนี้
6
Jan
2017
0

ตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ – แผนกครัว (kitchen)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการงานและอาชีพวันนี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ – แผนกห้องครัว (Kitchen) พร้อมคำอ่านและคำแปล ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆดังนี้
5
Jan
2017
0

สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า Ball

สวัสดีครับ วันนี้มีบทเรียนภาษาอังกฤษจากเพจ ” Dr. Bambi – ภาษาอังกฤษแบบคนปกติ ” เกี่ยวกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีคำว่า Ball ball นอกจากแปลว่าลูกบอลแล้ว ยังแปลว่างานบอลหรืองานเลี้ยงเต้นรำ (แบบในแฮรี่พอตเตอร์ ตอนที่มีงานกีฬาสามโรงเรียน หรืองานเลี้ยงเต้นรำที่ซินเดอเรลล่าไปเจอเจ้าชายน่ะค่ะ) คำว่า ball ยังแปลว่าลูกอัณฑะได้ด้วยค่ะ แต่โดยมากถ้าจะใช้ในความหมายนี้แล้ว จะใช้ balls...
Read More
4
Jan
2017
0

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดร่างกาย – ศีรษะและหน้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอวัยวะ หมวดหมู่ร่างกาย – ศีรษะและใบหน้า พร้อมคำแปลและคำอ่าน ลองฝึกออกเสียงกันดูนะครับ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ควรจะรู้ครับ : ศีรษะ : ผม