Category

ในชีวิตประจำวัน

11
Jan
2017
0

บทสนทนาระหว่างพ่อกับลูก ขณะนั่งรถไปโรงเรียนโดยรถยนส่วนตัว

หลังจากตื่นนอนและเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นตัวอย่างการสนทนาระหว่างเดินทางจะเป็นการสนทนาระหว่างชาลีกับคุณพ่อบนรถยนต์ส่วนตัว เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษสั้นๆ เข้าใจได้ไม่ยาก ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูครับ Dad : / เริ่มเข้าเรียนกี่โมง?
11
Jan
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ แม่ปลุกลูกเตรียมตัวไปโรงเรียน

บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ในตัวอย่างนี้เป็นบทสนทนาระหว่าง ชาลีกับแม่ของเขา เป็นเหตุการณ์ตอนตื่นนอน และไปอาบน้ำ เพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปโรงเรียน พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล บทสนทนาแม่เข้าไปปลุกลูกในห้องนอน Mom : / ตื่นได้แล้วชาลี นี่เจ็ดโมงแล้วนะ
10
Jan
2017
0

ประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างประกอบ

ในภาษาไทยประโยคปฏิเสธจะมีคำว่า “ไม่” อยู่ในประโยค ส่วนประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษนั้นจะมีคำว่า ” Not ” อยู่ในประโยค รูปแบบประโยคจะเป็น ดังนี้ ประธาน (Subject) + กริยาช่วย (Verb to be ) + not + กริยาส่วนอื่น...
Read More
9
Jan
2017
0

ประโยคคำถามประเภท Yes / No ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ในการถามคำถาม ที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No (ใช่หรือไม่ใช่) ซึ่งมักพบได้บ่อยและมีประโยชน์มากในการสนทนาในชีวิตประจำวัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้ แบบที่ 1.ขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to be ( is, am, are)
8
Jan
2017
0

การขอเลื่อน และขอเปลี่ยนเวลาการนัดหมายในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายครับ เมื่อเราได้นัดหมายหรือตกลงวันเวลากันไว้แล้ว แต่มีเหตุจำเป็นทำให้เราไม่สามารถไปตามที่นัดไว้ได้ ดังนั้นเราต้องขอเลื่อนนัด หรือเปลี่ยนเวลานัด ซึ่งในภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยคตามด้านล่างนี้ ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ
8
Jan
2017
0

การขอนัดหมาย และการตอบรับในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการนัดหมาย และการตอบรับการนัดหมายในภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่านและคำแปล) ซึ่งเป็นบทสนทนาที่เราพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ลองนำไปประยุกต์ใชักันดูนะครับ