Day

December 16, 2017

16
Dec
2017
0

การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง

ทุกคนคงทราบดีว่า and = และ และ or = หรือ แต่มันมีวิธีการใช้อีกแบบหนึ่งที่ใช้กับประโยคบอกให้ทำ (คำสั่ง ขอร้อง ห้าม) หรือเรียกว่า imperative sentences