Day

November 2, 2017

2
Nov
2017
1

คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ

วันนี้มาคุยให้ฟังเรื่องห้องน้ำ เจ้าของเพจอ่านหนังสือ เขาว่าการเรียกห้องน้ำในภาษาอังกฤษมันมีหลายคำ เยอะแยะไปหมด นี่ขนาดเอาแค่ American English (AE) และ British English (BE) นะคะ