Month

July 2017

6
Jul
2017
0

luggage กับ baggage ต่างกันอย่างไร ?

✿ luggage (ลักเกจ) vs. baggage (แบกเกจ) ✿ แปลว่ากระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่สัมภาระทั้งคู่ เป็นนามนับไม่ได้ทั้งคู่ ใช้ได้ในทั้ง British English และ American English ทั้งคู่ แต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
6
Jul
2017
0

male กับ masculine ต่างกันอย่างไร ?

male กับ masculine ต่างกันนะคะ male อ่านว่า เมล (ลากเสียงยาวๆหน่อยนะคะ ไม่ใช่สั้นเหมือน bell) เป็นคำคุณศัพท์ หมายถึงเพศชาย คือมันมีความหมายทางพันธุกรรมอยู่ ว่าเพศชายจะมีลูกไม่ได้ และต้องมีโครโมโซมอย่างไร เช่นมนุษย์ผู้ชายจะมีโครโมโซมเพศเป็น X และ Y ส่วนมนุษย์ผู้หญิงจะมีโครโมโซมเพศเป็น X สองตัว...
Read More
6
Jul
2017
0

สำนวนภาษาอังกฤษ to pull an all-nighter

to pull an all-nighter เป็นสำนวน แปลว่าทำงานหรืออ่านหนังสือข้ามคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะ ฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อย ลองจินตนาการนะคะว่า an all-nighter เป็นคำนาม แปลว่าอาการอยู่ข้ามคืน แล้วเราสามารถดึง (pull) ให้มันออกมาได้ ดึงนี่แสดงถึงกำลังที่ต้องใช้ ต้องใช้พลังนะถึงจะทำให้เกิดขึ้นได้ เหมือนต้องใช้แรงกายแรงใจ ในการก่อให้เกิดการทำงานหนักการอ่านหนังสือข้ามคืนค่ะ ไม่งั้นใครมันจะไปอยากอยู่เนอะ ก็อยากนอนทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะ
4
Jul
2017
0

สำนวน Eat that frog ของฝรั่ง

ฝรั่งเขาว่า Eat that frog ตอนเช้าๆ เราควรกินกบ ถ้าเราต้องฝืนใจกินกบเป็นๆวันนี้ ขอให้ฝืนกินมันให้เสร็จๆไปแต่เช้าเสียดีกว่า เพราะกินเสร็จแล้ว เราจะรู้ว่า สิ่งที่แย่ที่สุดของวันได้ผ่านไปแล้ว และหลังจากนี้ ที่เหลือของวันจะง่ายขึ้น
1
Jul
2017
0

ประโยคแสดงความเสียใจ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคนรอบกายหรือใครก็ตามที่ประสบกับปัญหายุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ หน้าที่การงาน เกี่ยวกับข้าวของสูญหายหรืออื่นๆ ประโยคแรกที่เราเอ่ยออกมาก็น่าเป็นประโยคที่แสดงความเสียใจ ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้ (แอม ซอร์รี วิธ ยู) ขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยนะ