Day

April 20, 2017

20
Apr
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ – ด่านตวรจคนเข้าเมือง

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นบทสนทนาที่มักใช้ที่ด่านตวรจคนเข้าเมือง (เป็นบทสนทนาระหว่างคุณสมบูรณ์ กับเจ้าหน้าที่ เอ) ลองศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กันดูครับ 😀 A : / ขอดูหนังสือเดินทางด้วยครับ