Day

April 18, 2017

18
Apr
2017
0

นิสัยที่ควรมี เพื่อให้เก่งภาษาอังกฤษ

เพราะอินเตอร์เน็ตทำให้โลกที่แสนกว้างใหญ่นั้นแคบลงมันทำให้เราได้รับข่าวสารจากซีกโลกนึงได้เร็วขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีมันก็มีอุปสรรคบางอย่างทำให้การรับรู้ข่าวสารของเราเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่นั่นคือความสามารถในการรับรู้ภาษาของเรา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เมื่อเห็นทุกครั้งก็แทบจะคลิ๊กปิดแทบไม่ทัน