Day

December 25, 2016

25
Dec
2016
0

การอ่านเศษส่วน และเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษ

บทเรียนพื้นฐานภาษาอังกฤษในวันนี้ ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลข เรื่อง วิธีการอ่านเศษส่วน และเลขทศนิยมในภาษาอังกฤษ เพื่อนๆสามารถศึกษาทำความเข้าใจได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ การอ่านเศษส่วน ( ) ในภาษาอังกฤษนั้น แบ่งออกเป็น 2 แบบง่ายๆ คือ
25
Dec
2016
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศ

บทเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นในวันนี้ขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศ พร้อมคำอ่านออกเสียง (ฤดูกาลและสภาพอากาศ) :