Day

December 15, 2016

15
Dec
2016
1

การจองโต๊ะอาหาร (1) ในภาษาอังกฤษ

ประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการจองโต๊ะอาหาร (ทั้งลูกค้า และพนักงาน) พร้อมคำอ่านออกเสียง ประโยค : คำแปล : ฉันต้องการจองโต๊ะ ประโยค : คำแปล : ฉันต้องการจองโต๊ะล่วงหน้า