5
Jan
2017
0
ตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ – แผนกต้อนรับ (Reception)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการงานและอาชีพวันนี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับตำแหน่งงานโรงแรมในภาษาอังกฤษ – แผนกต้อนรับ (Reception) พร้อมคำอ่านและคำแปล ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆดังนี้

1. Front Office Manager (ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า) : มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

2. Reception (พนักงานต้อนรับ) : มีหน้าที่ทักทายและให้การต้อนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจ่ายห้อง จ่ายกุญแจ ตอบข้อซักถาม และติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแขกด้วย

3. Bell Captain (หัวหน้าพนักงานสัมภาระ)

4. Hall Porter (พนักงานสัมภาระ) : มีหน้าที่ช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ

5. Doorman (พนักงานเปิดประตู) : มีหน้าที่ช่วยแขกเปิดประตูรถยนต์ขณะนำรถเข้ามาจอดที่ประตูใหญ่ของโรงแรม หรือช่วยเปิดประตูโรงแรมขณะแขกกำลังจะเดินเข้ามา

6. Concierge (เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก) : มีหน้าที่ช่วยเหลือแขกตั้งแต่เรื่องสัมภาระ จองทัวร์ การเรียกรถ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

7. Quest Relations Officer (เจ้าหน้าที่ดูแลแขกพิเศษ ) : มีหน้าที่คล้ายเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แต่เป็นการบริการส่วนตัว เช่น การแก้ปัญหาเรื่องที่แขกไม่พอใจ

8. Night Porter (พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน)

9. Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์) : มีหน้าที่รับโทรศัพท์ที่เรียกเข้ามา

10 . Reservations Clerk (เจ้าหน้าที่สำรองห้องพัก) : มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพัก

11. Cashier (พนักงานแคชเชียร์) : มีหน้าที่ออกใบเสร็จและเก็บเงินจากแขก

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
คำว่า Closet กับ Wardrobe ใช้ต่างกันอย่างไร ?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำว่า clock | watch | timepiece ต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply