6
Jul
2017
0
การเรียกชื่อคุณครู อาจารย์ ในภาษาอังกฤษ

การเรียกชื่อคุณครู อาจารย์ ในภาษาอังกฤษ

ในเมืองไทย เวลาเราเรียกคุณครูของลูกเป็นภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Teacher + ชื่อครู ใช่ไหมคะ เจ้าของเพจขออธิบายตรงนี้นะ ว่าการเรียกแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไทย ที่เราเรียกคุณครูว่าแบบนั้นค่ะ คือมันเป็นการแปลแบบตรงตัวจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ และเวลาไปอยู่ต่างประเทศ เราต้องดูก่อนนะคะ ว่าเขาเรียกคุณครูกันว่าอะไร เช่นในประเทศอเมริกา จะ *ไม่มี* การเรียกครูว่า Teacher + ชื่อนะคะ ***แต่จะเป็น Mr. / Mrs. / Miss + นามสกุลค่ะ***

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือถ้าเป็นมหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็น Dr. / Prof. กันทุกคน เราจะใช้ Dr. / Prof. + นามสกุลนะคะ จะไม่ใช้ชื่อ (firstname) กันค่ะ เพราะการเรียกชื่อมันต้องสนิทกันถึงจะเรียกได้ค่ะ ถ้ามีระยะห่าง ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน ให้ใช้นามสกุลเรียก พร้อมกับคำนำหน้าค่ะ

เพราะที่อเมริกา การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องมีปริญญาเอกทุกคนค่ะ และตำแหน่งแรกที่เป็นเลยคือ Assistant Professor (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดังนั้นควรเรียกว่า Prof. ได้เลยทุกคนค่ะ เพราะรู้แล้วว่าเขาต้องเป็น Dr. และ Prof. สักระดับแน่ๆ ส่วนเรื่องการเรียกคุณครูในโรงเรียน ถ้ามี Dr. ก็ต้องเรียกเขาว่า Dr. + นามสกุลนะคะ แต่ถ้าไม่มี ก็จะเป็น Miss. / Mr. / Mrs. + นามสกุลค่ะ อันนี้เจ้าของเพจเอามาจากประสบการณ์ตรงตอนเรียนมัธยม 6 (โรงเรียนมีตั้งแต่ Grade 9 – Grade 12 ค่ะ) และสอบถามมาแล้วจากเพื่อนที่เป็นอเมริกัน เคยเรียนด้วยกันที่รร.นี้แหละค่ะ ตอนนี้เธอเป็นครู เธอก็บอกว่าเรียกว่า Miss. / Mr. / Mrs. + นามสกุลค่ะ คือจะไม่มีการใช้เรียกครูว่า Teacher + (ชื่อ หรือ นามสกุล) นะคะ ประเด็นของโพสนี้อยู่ตรงนี้แหละค่ะ


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
ฟันโยก ฟันงอก ฟันหลุด ในภาษาอังกฤษ
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
have กับ have got ใช้ต่างกันอย่างไร?
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
How come แตกต่างจาก Why อย่างไร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำว่า clock | watch | timepiece ต่างกันอย่างไร?

Leave a Reply