Tag

ชีวิตประจำวัน

21
Apr
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัว – คำเรียกลำดับเครือญาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ในวันนี้ อยู่ในหมวดครอบครัว เป็นคำเรียกลำดับเครือญาติ ลองนึกญาติพี่น้องของเราว่าสักคน และมาดูว่าในภาษาอังกฤษใช้คำเรียกแทนตัวญาติคนนั้นว่าอะไร จะทำให้เราจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น คำศัพท์ : | คำแปล : ป้า น้า ผู้หญิง อาผู้หญิง
5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล วันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ มีดังนี้ : การผิดรูป : รอยฟกช้ำ
5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – คำย่อในการวินิจฉัยโรค

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาลวันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง อักษรย่อ ตัวอย่อ คำย่อทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ใช้กันทั่วๆไป มีดังนี้ Fx ย่อมาจาก : กระดูกหัก DHF ย่อมาจาก : ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
5
Feb
2017
0

อักษรย่อ คำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล

รวมอักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บันทึกทั่วๆไปในโรงพยาบาล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ทำข้อสอบแข่งขันในตำแหน่งงานต่างๆของโรงพยาบาลได้ครับ ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูครับ CC ย่อมาจาก : ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล PI ย่อมาจาก : ประวัติปัจจุบัน
5
Feb
2017
0

ชื่อโรคต่างๆในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ในวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาลบาล เป็นชื่อโรคต่างๆในภาษาอังกฤษ ที่มักพบบ่อยโดยแบ่งตามแผนกในโรงพยาบาล ได้ดังนี้ PEDIATRICS ( แผนกกุมารเวชกรรม ) : โรคอีสุกอีใส : โรคหัด
4
Feb
2017
0

ชื่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาล ขอแนำเสนอเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษและคำย่อ อักษรของแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล (พร้อมคำอ่านออกเสี่ยง และคำแปลในภาษาไทย) ที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้ OPD ย่อมาจาก : แผนกผู้ป่วยนอก IPD ย่อมาจาก : แผนกรักษาผู้ป่วยใน
4
Feb
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล พร้อมคำอ่านออกเสียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ : โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจิตเวช : โรงพยาบาลสำหรับคนท้อง
27
Jan
2017
0

การพูดทักทายในภาษาอังกฤษ

คำพูดทักทายเมื่อแรกพบในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายคำ ทั้งนี้การเลือกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ช่วงเวลา และความสนิทสนมของคู่สนทนา กล่าวคือ
12
Jan
2017
0

บทสนทนาภาษาอังกฤษ – คุยกับเพื่อนเรื่องการบ้าน

บทเรียนภาษาอังกฤษในววันนี้ ขอนำบทสนทนาภาษาอังกฤษมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในตัวอย่างเป็นการคุยกับเพื่อนเรื่องการบ้าน ระหว่างชาลีกับสมปอง Charlie : / สวัสดีสมปอง นายทำการบ้านเสร็จรึยัง?