Tag

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

23
Apr
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดสิ่งปฏิกูล

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านออกเสียง (ตอนท่องจำแนะนำให้นึกภาพตามไปด้วย จะทำให้จำได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น หมวดนี้อาจจะสกปรกไปสักหน่อย อิอิ ) ซึ่งอยู่ในหมวดสิ่งปฏิกูล (ของเสียต่างๆ) มีดังนี้ คำศัพท์ : (กา-บิจ) | คำแปล : ขยะ,ของเหลวแหลก
22
Apr
2017
1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย – หมวดร่างกาย

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านออกเสียง (ตอนท่องจำแนะนำให้นึกภาพตามไปด้วย จะทำให้จำได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น) ซึ่งอยู่ในหมวดร่างกาย มีดังนี้ คำศัพท์ : (ไลฝ) | คำแปล : มีชีวิต,เป็นๆ
21
Apr
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัว – คำเรียกลำดับเครือญาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ในวันนี้ อยู่ในหมวดครอบครัว เป็นคำเรียกลำดับเครือญาติ ลองนึกญาติพี่น้องของเราว่าสักคน และมาดูว่าในภาษาอังกฤษใช้คำเรียกแทนตัวญาติคนนั้นว่าอะไร จะทำให้เราจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น คำศัพท์ : | คำแปล : ป้า น้า ผู้หญิง อาผู้หญิง
25
Feb
2017
0

การเขียนชื่อเขตต่างๆในกรุงเทพฯ เป็นภาษาอังกฤษ

วันนี้ผมได้รวบรวมรายชื่อเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร ที่เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ มาฝากเพื่อนๆครับ เพื่อที่จะใช้เขียนที่อยู่ทางไปรษณีย์กันได้อย่างถูกต้องครับ เขตต่างของ กรุงเทพมหานคร (BANGKOK) ทั้ง 50 เขต : 1 Phra Nakhon District เขตพระนคร 2 Bang Bon District เขตบางบอน 3...
Read More
5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล วันนี้ขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับ ลักษณะของการบาดเจ็บ และอาการต่างๆ มีดังนี้ : การผิดรูป : รอยฟกช้ำ
5
Feb
2017
0

ภาษาอังกฤษในโรงพยาบาล – คำย่อในการรักษาโรค

บทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง อักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์ ที่ใช้ในการรักษาโรค มีดังนี้ I&D ย่อมาจาก : การผ่าเข้าไปและกรีดเอาหนองหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากแผล Explore lap. ย่อมาจาก : การผ่าเข้าไปในช่องท้องเพื่อผ่าตัดอวัยวะภายในช่องท้อง
5
Feb
2017
0

อักษรย่อ คำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล

รวมอักษรย่อ ตัวย่อ คำย่อทางการแพทย์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บันทึกทั่วๆไปในโรงพยาบาล สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ทำข้อสอบแข่งขันในตำแหน่งงานต่างๆของโรงพยาบาลได้ครับ ลองอ่านทำความเข้าใจกันดูครับ CC ย่อมาจาก : ประวัติสำคัญที่มาโรงพยาบาล PI ย่อมาจาก : ประวัติปัจจุบัน
5
Feb
2017
0

ชื่อโรคต่างๆในภาษาอังกฤษ

บทเรียนภาษาอังกฤษ ในวันนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาลบาล เป็นชื่อโรคต่างๆในภาษาอังกฤษ ที่มักพบบ่อยโดยแบ่งตามแผนกในโรงพยาบาล ได้ดังนี้ PEDIATRICS ( แผนกกุมารเวชกรรม ) : โรคอีสุกอีใส : โรคหัด
4
Feb
2017
0

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล พร้อมคำอ่านออกเสียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ : โรงพยาบาล : โรงพยาบาลจิตเวช : โรงพยาบาลสำหรับคนท้อง
27
Jan
2017
0

การพูดทักทายในภาษาอังกฤษ

คำพูดทักทายเมื่อแรกพบในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายคำ ทั้งนี้การเลือกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ช่วงเวลา และความสนิทสนมของคู่สนทนา กล่าวคือ