6
Jul
2017
0

cold กับ cool ต่างกันอย่างไร ?

cold  กับ cool แปลว่าเย็นทั้งคู่ค่ะ แล้วทั้งสองคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไร ???

คำว่า cool มันจะเย็นน้อยกว่า cold ค่ะ คำว่า cool จะออกแนวเย็นสดชื่น ให้ความรู้สึกเย็นนิดหน่อย ชื่นใจ เช่น I love the cool breeze from the sea. ฉันชอบลมเย็นๆจากทะเลจังเลย

cold กับ cool ต่างกันอย่างไร ?

ส่วนคำว่า cold นั้นหมายถึงหนาว หนาวกว่า cool นะ เช่น The weather is cold. อากาศหนาว ตรงตัวค่ะ ถ้าหนาวมากๆเราอาจจะพูดว่า ❄ It’s freezing! ❄หมายถึงหนาวจนจะแข็งแล้วเนี่ย ก็ได้ค่ะ


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ว่าด้วยคำว่า fine
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
คำที่มักอ่านผิด
prelude , determine , undermine อ่านว่าอะไรกันแน่ ?
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ

Leave a Reply