6
Jul
2017
0
คำว่าเล่นในภาษาไทย กับในภาษาอังกฤษ

คำว่าเล่นในภาษาไทย กับในภาษาอังกฤษ

เล่นเฟสบุ๊ค ใช้เป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ play facebook ไหมคะ ผิดนะ ในภาษาอังกฤษไม่มีการ “เล่นเฟสบุ๊ค” ค่ะ ก็จะใช้ตรงๆไปเลยว่า I’m facebooking. คำว่า facebook มันยิ่งใหญ่ไปแล้ว มันกลายเป็นคำกริยา (facebook/facebooking/facebooked) ไปแล้วค่ะ เหมือนคำว่า google (google/googling/googled) หรือ tweet (tweet/tweeting/tweeted) นั่นแหละ

เรียนภาษาอังกฤษฟรีในภาษาไทยเราชอบพูดกันว่า เล่นโยคะ ในภาษาอังกฤษนี่ไม่มีนะ การเล่นโยคะเนี่ย โยคะไม่ใช่ของเล่นๆ ในการฝึกต้องใช้สมาธิ ต้องใช้พลังกาย พลังใจ ไม่ใช่ของง่ายๆ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ฝึกโยคะ หรือ practice yoga ค่ะ

เล่นเนท เล่นอินเตอร์เนท นี่ในภาษาอังกฤษไม่มีค่ะ อย่าไปพูดนะ ถ้าจะบอกว่าเราเข้าเว็บเพจนั้นเพจนี้ หรือทำอะไรที่ใช้ web browser ใช้ google นี่เราก็พูดไปเลยค่ะว่า I’m browsing the web. สมมติถ้าเราจะบอกว่า เราไม่มีไรทำเลยเล่นเนท ก็บอกว่า I’ve got nothing to do. Just browsing the web to kill time. ฉันไม่มีไรทำ แค่เล่นเนทฆ่าเวลาเฉยๆ


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับพูดแนะนำให้ใครทำอะไรสักอย่าง
ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับพูดแนะนำให้ใครทำอะไรสักอย่าง
สำนวนสำนวนที่มีคำว่า cold
สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำว่า cold
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ - การใช้ floor, story และ storey
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ – การใช้ floor, story และ storey
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการชักชวนเพื่อน มีใคร... ?
ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการชักชวนเพื่อน มีใคร… ไหม ?

Leave a Reply