6
Jul
2017
0
การเรียกชื่อคุณครู อาจารย์ ในภาษาอังกฤษ

การเรียกชื่อคุณครู อาจารย์ ในภาษาอังกฤษ

ในเมืองไทย เวลาเราเรียกคุณครูของลูกเป็นภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Teacher + ชื่อครู ใช่ไหมคะ เจ้าของเพจขออธิบายตรงนี้นะ ว่าการเรียกแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไทย ที่เราเรียกคุณครูว่าแบบนั้นค่ะ คือมันเป็นการแปลแบบตรงตัวจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ และเวลาไปอยู่ต่างประเทศ เราต้องดูก่อนนะคะ ว่าเขาเรียกคุณครูกันว่าอะไร เช่นในประเทศอเมริกา จะ *ไม่มี* การเรียกครูว่า Teacher + ชื่อนะคะ ***แต่จะเป็น Mr. / Mrs. / Miss + นามสกุลค่ะ***

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือถ้าเป็นมหาวิทยาลัย อาจารย์จะเป็น Dr. / Prof. กันทุกคน เราจะใช้ Dr. / Prof. + นามสกุลนะคะ จะไม่ใช้ชื่อ (firstname) กันค่ะ เพราะการเรียกชื่อมันต้องสนิทกันถึงจะเรียกได้ค่ะ ถ้ามีระยะห่าง ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน ให้ใช้นามสกุลเรียก พร้อมกับคำนำหน้าค่ะ

เพราะที่อเมริกา การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ต้องมีปริญญาเอกทุกคนค่ะ และตำแหน่งแรกที่เป็นเลยคือ Assistant Professor (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ดังนั้นควรเรียกว่า Prof. ได้เลยทุกคนค่ะ เพราะรู้แล้วว่าเขาต้องเป็น Dr. และ Prof. สักระดับแน่ๆ ส่วนเรื่องการเรียกคุณครูในโรงเรียน ถ้ามี Dr. ก็ต้องเรียกเขาว่า Dr. + นามสกุลนะคะ แต่ถ้าไม่มี ก็จะเป็น Miss. / Mr. / Mrs. + นามสกุลค่ะ อันนี้เจ้าของเพจเอามาจากประสบการณ์ตรงตอนเรียนมัธยม 6 (โรงเรียนมีตั้งแต่ Grade 9 – Grade 12 ค่ะ) และสอบถามมาแล้วจากเพื่อนที่เป็นอเมริกัน เคยเรียนด้วยกันที่รร.นี้แหละค่ะ ตอนนี้เธอเป็นครู เธอก็บอกว่าเรียกว่า Miss. / Mr. / Mrs. + นามสกุลค่ะ คือจะไม่มีการใช้เรียกครูว่า Teacher + (ชื่อ หรือ นามสกุล) นะคะ ประเด็นของโพสนี้อยู่ตรงนี้แหละค่ะ


credit : fb.com/DrBambiThailand

You may also like

เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์น่ารู้ : spoil (สปอยล์)
ประโยคต่างๆที่ใช้ในการขอบคุณภาษาอังกฤษ (Thank You)
ประโยคต่างๆที่ใช้ในการขอบคุณ ภาษาอังกฤษ (Thank You)
คำศัพท์แนวเพลงภาษาอังกฤษ
คำศัพท์แนวเพลงภาษาอังกฤษ (Type of Music) พร้อมคำอ่านและคำแปล
ประโยคให้กําลังใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล
ประโยคให้กําลังใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล

Leave a Reply