12
Jan
2017
0
การขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ในภาษาอังกฤษ

การขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ในภาษาอังกฤษ

ในกรณีที่นักเรียนต้องการเข้าห้องน้ำ ซึ่งครูกำลังสอนอยู่ ดังนั้นเราต้องยกมือแล้วขออนุญาตเข้าห้องน้ำ สามารถนำตัวอย่างบทสนทนาด้านล่างนี้ไปประยุกต์ใช้กันได้ครับ ซึ่งจะเป็นการสนทนาระหว่าง นักเรียนที่ชื่อสมปอง (Sompong) กับ คุณครู

Sompong : May I go to the toilet please? / ขออนุญาตไปห้องน้ำครับ?

Teacher : Yes, you can. / ค่ะ เชิญค่ะ

Sompong : Thank you teacher. / ขอบคุณครับคุณครู

เป็นประโยคสั้นเข้าใจง่าย จำได้ไม่ยากครับ ประโยคนี้หลายๆคนอาจได้ใช้แน่นอนครับในห้องเรียนภาษาอังกฤษ ประโยคนี้สำคัญมาก ^^

อีกหนึ่งประโยคที่ใช้กันบ่อยเวลาที่ต้องการขออนุญาตออกจากห้อง
ประโยค : May I go out?
คำแปล : ผมขออนุญาตออกไปข้างนอกครับ

You may also like

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ว่าด้วยคำว่า fine
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
การใช้ And และ Or อีกแบบหนึ่ง
เรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ต่างๆที่แปลว่าห้องน้ำ ห้องส้วม ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ : การใช้ fun / funny / amused
คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ : การใช้ fun / funny / amused

Leave a Reply